Vyvrcholením celého projektu pak byl Charitativní koncert na podporu a porozumění autismu  Brixiho komorního souboru Teplice, který se konal v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích.  
Posluchače přivítala moderátorka Eva Stiebrová, na kterou pak navázal duchovním slovem P. Benno Beneš z Římskokatolické farnosti Teplice. Byl to povznášející úvod, který nepochybně přispěl k lepšímu vnímání následné duchovní hudby.

Poté  zazněly skladby F. Biebla Ave Maria, D. Buxtehude Cantate Domino, J. Grubera Requiem in g a W. A. Mozarta Missa C dur Orgelsolomesse. Koncert řídil umělecký vedoucí BKST, sbormistr a dirigent Marek Müller. Stejně jako v Mnichově Hradišti, i v Teplicích přijali posluchači procítěně provedená díla s velikým zájmem a pochopením. Snad i s dobrým pocitem, že pomoc potřebným spojili s krásným kulturním prožitkem.  
Zpestřením celého koncertu bylo účinkování dvou chlapců z APLA SČ. Prvním účinkujícím byl student primy Gymnázia J. A. Komenského Dubí, Michal Doubek, jehož autorské čtení úryvku z první kapitoly Rajsie vtáhlo posluchače do říše fantazie, plné zvláštních tvorů. 
Druhý z chlapců byl žák 4. třídy Základní školy, Máchovo náměstí v Děčíně, Danek Rychnovský, který výborně zahrál krátké skladby B. Smetany, C. Rollin a autorskou skladbu, kterou si pro tento koncert připravil. Oba chlapci byli zaslouženě odměněni velkým potleskem posluchačů. Další zajímavostí koncertu byly samotné tištěné programy, které, vedle informací o skladatelích, byly ve spolupráci s APLA Severní Čechy doplněny zajímavými kresbami autistických dětí. Bohužel, ne všechny kresby se do programů vešly.  
Návštěvníky koncertu zaujala i nezvyklá výzdoba, vysvětlená v programech. Tedy hořící modré svíce na modře dekorovaném stolku se stuhou se znakem Teplic umístěného uprostřed kostela. 
Modrým světlem – barvou komunikace, která patří k velkým problémům autistů - ale zejména krásnou hudbou jsme oběma koncerty chtěli vyjádřit, že nám zdravotní postižení dětí není lhostejné. Věříme a víme, že Vás, kteří jste byli připraveni naslouchat harmonickému souznění pěveckých hlasů a hudebních nástrojů, dětské trápení ani trápení rodičů těchto dětí také nenechává chladnými. Nechali jsme se proto unášet hudbou. Hudbou, stvořenou mistry, kteří nás jejím prostřednictvím umí posunout blíž k poznání, že nejen harmonie hudební, ale zejména harmonie společenská, mezilidská, tedy láska, je to nejcennější, co nás v životě může potkat. Snažme se i nadále o toto životní směřování a pomáhejme, můžeme-li pomáhat.   
 
Koncerty by se nikdy nemohly uskutečnit bez finanční podpory, proto Brixiho komorní soubor Teplice děkuje Statutárnímu městu Teplice, AGC Flat Glass CZECH, a.s., Knaufu Insulation, spol. s r.o., Fondu KS Kolbenschmidt CZ administrovaného Ústeckou komunitní nadací a Tomáši Hadvigovi. Další poděkování pak míří k firmě ALWAC, a.s., která souboru poskytla věcné dary a Římskokatolické farnosti Teplice, která poskytuje BKST zázemí  již 41. rokem. Samozřejmě nejde opomenout Dům Kultury Teplice, kde pěvecký sbor souboru zkouší každé pondělí večer na připravovaná koncertní vystupování. 
Sponzory Charitativního koncertu se stali také účinkující profesionální instrumentalisté, převážně členové Severočeské filharmonie Teplice, i ti ostatní, neboť všichni hráli bez nároku na honorář. 
V neposlední řadě je zapotřebí poděkovat také všem lidem, kteří přispěli nezištnou pomocí nebo radou, během realizace celého projektu a vám všem čtenářům-posluchačům, kteří jste neváhali a přišli jste nás podpořit.  
 
Na samém závěru bychom vás chtěli informovat, že výtěžek ze vstupného Charitativního koncertu na podporu a porozumění autismu činí Kč 12 798 korun,  které budou předány  paní Haně Kolenaté, předsedkyni APLA SČ na nejbližší zkoušce Brixiho komorního souboru Teplice v Domě kultury.  

apla-koncertapla-koncertapla-koncertapla-koncertapla-koncert

 

Služby pro členy

Přihláška APLA SČ

Zde se můžete stáhnout přihlášku do spolku APLA SČ.
 

Přihláška do APLA v PDF Přihláška v PDF


Přihláška do APLA v DOCPřihláška v DOC